ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบ 2) (ตามประกาศแนบ)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่งโดยสามารถดำเนินการส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลการผ่านการคัดเลือกรอบแรกวันที่ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อนัดสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการผ่านโปรแกรมซูมในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 13.00-16.00 น. ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดใบสมัครตามไฟล์ที่แนบ พร้อมจัดส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 3 ชุด มายังภาควิชาฯ ภายในกำหนดการข้างต้น ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ) หมายเหตุ : มีข้อสงสัยติดต่อ เบอร์ 02-256-4000 ต่อ 60602 และ 089-4464326 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564  (ดังเอกสารแนบ) หมายเหตุ : เนื่องจากภาควิชาฯ จะเพิ่มจำนวนแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่ง ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านที่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งนี้ สามารถดำเนินการได้ในการสมัครรอบ 2 ดังนั้น แพทย์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 มีสิทธิ์สมัครในรอบที่ 2 ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ติดตามประกาศในหน้าเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ต่อไป

อ่านต่อ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตบัณฑิตศึกษา ผู้ทำชื่อเสียง เป็นเป็นความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

นายแพทย์สมภพตั้งติรวัฒน์ ป. บัณฑิตสูงฯ (เวชศาสตร์ศาสตร์) ด้านผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ระดับชาติ

อ่านต่อ

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารรัตนวิทยาพัฒน์(ศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ) เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กทม. 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ)

อ่านต่อ

นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ (work experience)

นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติใหม่ จำนวน 3 คน ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ (work experience) ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาอายุรกรรมประสาท ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 และได้เขียน Reflection Report ถึงประโยชน์ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมาดูงานครั้งนี้ ทำให้มีความมั่นใจในการเลือกศึกษาต่อทาง Medicine 

อ่านต่อ

จุฬาอารี ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีส่วนร่วมกับโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Chula ARi) มอบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Robotic Rehabilitation ให้กับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และโรงพยาบาลกลาง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ  ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ผู้อำนวยการแผนงาน รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าโครงการย่อยกลุ่มพันธกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  น.ส.ปราณี แหวนทองคำ ผู้จัดการโครงการ และ นส. ทิติชยา สร้อยทอง นักวิจัยผู้ช่วย เป็นผู้แทนมอบหุ่นยนต์ฟื้นฟู แก่ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการและเลขานุการจากคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และ นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ววันนี้

https://rehabmed.md.chula.ac.th/news-articles/เอกสารดาวน์โหลด/

อ่านต่อ