หน่วยกายภาพบำบัด

ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง

การให้บริการทางกายภาพบำบัดกลุ่มผู้ป่วยใน   อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการปวด มีข้อต่อยึดติดหรือมีการเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มพิสัยการเคลื่อนไหวปกติรวมถึงข้อต่อผิดรูป กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็งหรือหดรั้งจากปัญหาโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคและความผิดปกติ ทางระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และทางระบบอายุรศาสตร์อื่นๆและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทุกประเภท มีการให้บริการตามพื้นที่ดังนี้

ก. ผู้ป่วยใน ณ ห้องกายภาพบำบัด ชั้น 14  เป็นการบริการฝึกการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทาน ตลอดจนการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย  การเคลื่อนย้ายตนเองข้างเตียง การลุกนั่ง การยืนและการเดิน (ambulation problem) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีที่สุด

ข. ผู้ป่วยใน บนหอผู้ป่วยแต่ละชั้น ให้การบริการการบริการฝึกทางกายภาพบำบัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย เน้นเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการช่วยเหลือตัวเอง มีปัญหาการเคลื่อนย้ายตนเองข้างเตียง การลุกนั่ง การยืนและการเดิน (ambulation problem) ซึ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆให้ได้มากที่สุด

ค. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ (home program)

นักกายภาพบำบัดจะให้บริการทางด้านความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและสามารถออกกำลังกายด้วยตนเองอย่างถูกต้อง รวมถึงการให้บริการทางด้านความรู้แก่ญาติหรือผู้ดูแล (care giver) ให้มีความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องปลอดภัย

การให้บริการทางกายภาพบำบัดกลุ่มผู้ป่วยนอก ณ อาคาร  สธ.ชั้น9

ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการปวด มีข้อต่อยึดติดหรือมีการเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มพิสัยการเคลื่อนไหวปกติรวมถึงข้อต่อผิดรูป กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกร็งหรือหดรั้งจากปัญหาโรคทางระบบกล้ามเนื้อ โครงสร้างกระดูกและข้อต่อ ระบบประสาท และ/หรือ ภายหลังการรักษาและผ่าตัดจากศัลยแพทย์

ก. ผู้ป่วยนอก ห้องกายภาพบำบัด 1 ให้การบริการฝึกทางกายภาพบำบัด การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย เน้นเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีปํญหาการช่วยเหลือตัวเอง มีปัญหาการเคลื่อนย้ายตนเองข้างเตียง การลุกนั่ง การยืนและการเดิน (ambulation problem) ซึ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆให้ได้มากที่สุด

ข. ผู้ป่วยนอก ห้องกายภาพบำบัด 2-3 ให้การบริการด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดด้วยวีธีการดึง การใช้ความร้อน และการรักษาด้วยคลื่นเสียงและแสง

ค. ผู้ป่วยนอก ห้องกายภาพบำบัด 4 ให้การบริการทางกายภาพบำบัด ด้วยการนวด ดัดดึงและยืดเหยียด แก่ข้อต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ ตลอดจนการออกกำลังกายเพื่อการรักษา

ง. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ (home program)

นักกายภาพบำบัดจะให้บริการทางด้านความรู้ทางกายภาพบำบัดกับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและสามารถออกกำลังกายด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และให้บริการทางด้านความรู้แก่ญาติหรือผู้ดูแล (care giver) เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแล (care giver) มีความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องปลอดภัย


สถานที่และเวลาการให้บริการ  

  • ให้การบริการที่หอผู้ป่วย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.30 น.ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
  • ให้การบริการที่ห้องกายภาพบำบัด 1-4  ที่หอผู้ป่วย อาคาร สธ. ชั้น9 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.30 น.ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย

ติดต่อสอบถาม

  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 81402 หน่วยกายภาพบำบัด ผู้ป่วยใน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14
  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 70909 หน่วยกายภาพบำบัด ผู้ป่วยนอก อาคาร  สธ.ชั้น9

เอกสารดาวน์โหลด