งานบริการ

เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ

งานบริการของภาควิชา / ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และญาติเป็นสำคัญ ให้บริการการดูแลผู้ป่วยของรพ.จุฬาลงกรณ์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย

ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตวิทยา และนักกายอุปกรณ์

ผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจำเป็นต้องมาพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป เพื่อประเมินถึงปัญหาและความพร้อมของร่างกายโดยคลินิกเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08:30-12:00 น.

Rehabilitation

“Fit for Life”

มุ่งเน้นงานบริการ 4 ด้าน

Neurorehabilitation

งานฟื้นฟูระบบประสาท ครอบคลุมภาวะอ่อนแรงจากโรคทางระบบประสาท เช่นโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคบาดเจ็บไขสันหลัง สมองพิการ และโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย


Orthopedic Rehabilitation

งานฟื้นฟูระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ครอบคลุมการบำบัดรักษาความปวดจากโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยเท้าเบาหวาน ผู้ป่วยพิการแขนขาขาด


Geriatric Rehabilitation

งานฟื้นฟูผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ – ปอด โรคกระดูกพรุน โรคกล้ามเนื้อฝ่อ


Pediatric Rehabilitation

งานฟื้นฟูเด็กพิการ หรือมีพัฒนาการช้า


ภาควิชา/ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดบริการคลินิกเฉพาะโรคดังนี้ 

คลินิกวันเวลาสถานที่
1. คลินิกเท้าเบาหวานเปิดบริการทุกวันอังคาร (เช้า)และวันศุกร์ (บ่าย)08:30-12:00 น.

13:00-16:00 น.

ตึกไนติงเกล ชั้น 1

ตึก ภปร.ชั้น 5

2. คลินิกข้อเท้า และเท้าเปิดบริการทุกวันอังคารที่1 และ 3 ของเดือน13:00-16:00 น.ตึก ภปร.ชั้น 5
3. คลินิกฟื้นฟูมือเปิดบริการทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน09:00-12:00 น.ตึก ภปร.ชั้น 5
4. คลินิกลดอาการเกร็ง และบิดกระตุกของกล้ามเนื้อเปิดบริการทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันศุกร์ที่ 5 ของเดือน13:00-16:00 น.ตึก ภปร.ชั้น 5
5. คลินิกตรวจเอ็น และข้อด้วยคลื่นเสียงเปิดบริการทุกวันพุธ และพฤหัสบ่าย13:00-16:00 น.ตึก ภปร.ชั้น 5
6. คลินิกฝังเข็มเปิดบริการทุกวันพุธ13:00-16:00 น.ตึก ภปร.ชั้น 5
7. คลินิกกายอุปกรณ์เปิดบริการทุกวันจันทร์13:00-16:00 น.ตึกไนติงเกล ชั้น 1
8. คลินิกฟื้นฟูเด็กเปิดบริการวันจันทร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน13:00-16:00 น.ตึกภปร. ชั้น 5
9. คลินิกฟื้นฟูหัวใจ-ปอดเปิดบริการทุกวันจันทร์

และวันพฤหัสบดี

13.00-16.00 น.ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 14 โซน C
10. คลินิกฟื้นฟูการกลืน เปิดบริการวันศุกร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00-16.00 น. ติก ส.ธ. 9
11. คลินิกฟื้นฟูการกลืน(VFSS)เปิดบริการทุกวันจันทร์ 13.00-16.00 น.ตึก ส.ก. ชั้น 4
12. คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีเปิดบริการทุกวันพฤหัส ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00-16.00 น.ตึก ส.ธ. ชั้น 4
13. คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า(Parkinson Clinic)เปิดบริการวันพุธ ที่ 1 และ 3 ของเดือน08.00-12.00 น.ตึก ส.ธ. ชั้น 6
14. คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬาเปิดบริการทุกวันพฤหัสบ่าย13:00-16:00 น.ตึก ภปร.ชั้น 5
15. คลินิกนวดแผนไทยเพื่อการรักษาเปิดบริการทุกวัน (จะเปิดบริการต้นปี 2562)08.30-16.00 น.ตึก ส.ธ. ชั้น 9

**หมายเหตุ

นอกจากนี้ภาควิชาบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16:00-20:00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.