รางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้แสดงความยินดีที่รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กฤษณา พิรเวช  ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ