ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่งโดยสามารถดำเนินการส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลการผ่านการคัดเลือกรอบแรกวันที่ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อนัดสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการผ่านโปรแกรมซูมในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 13.00-16.00 น. ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดใบสมัครตามไฟล์ที่แนบ พร้อมจัดส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 3 ชุด มายังภาควิชาฯ ภายในกำหนดการข้างต้น ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ) หมายเหตุ : มีข้อสงสัยติดต่อ เบอร์ 02-256-4000 ต่อ 60602 และ 089-4464326 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ