นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ (work experience)

นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติใหม่ จำนวน 3 คน ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ (work experience) ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาอายุรกรรมประสาท ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 และได้เขียน Reflection Report ถึงประโยชน์ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมาดูงานครั้งนี้ ทำให้มีความมั่นใจในการเลือกศึกษาต่อทาง Medicine 

อ่านต่อ