ขอร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตบัณฑิตศึกษา ผู้ทำชื่อเสียง เป็นเป็นความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

นายแพทย์สมภพตั้งติรวัฒน์ ป. บัณฑิตสูงฯ (เวชศาสตร์ศาสตร์) ด้านผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ระดับชาติ

อ่านต่อ

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ที่อยู่สำหรับส่งอกสารการสมัครแพทย์ประจำบ้าน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารรัตนพัฒน์ ชั้น 6 เลขที่ 1873 ถ. พระราม 4 แขวง/ปทุมวัน กทม. 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ)

อ่านต่อ