ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564  (ดังเอกสารแนบ) หมายเหตุ : เนื่องจากภาควิชาฯ จะเพิ่มจำนวนแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่ง ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านที่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งนี้ สามารถดำเนินการได้ในการสมัครรอบ 2 ดังนั้น แพทย์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 มีสิทธิ์สมัครในรอบที่ 2 ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ติดตามประกาศในหน้าเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ต่อไป

อ่านต่อ