หน่วยกายอุปกรณ์

ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ

หน่วยกายอุปกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตอุปกรณ์ภายนอกร่างกายเพื่อทดแทนรยางค์หรือทดแทนการทำงานของกล้ามเนื้อบางส่วนที่หายไป โดยมีนักกายอุปกรณ์เป็นผู้ประเมินภาวะของผู้ป่วยที่มีใบสั่งจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อออกแบบกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม จากนั้นช่างกายอุปกรณ์จะเป็นผู้ขึ้นรูปชิ้นงานกายอุปกรณ์ตามแบบที่ได้กำหนดไว้ และนักกายอุปกรณ์จะทำการทดลองสวมใส่ พร้อมประเมินกายอุปกรณ์กับผู้ป่วยอีกครั้ง

กายอุปกรณ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. กายอุปกรณ์เสริม เป็นงานผลิตกายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ภาวะการเกร็งของกล้ามเนื้อ ภาวะโครงสร้างของกระดูกผิดปกติหรือผิดรูป  ภาวะข้อติดหรือตึง ภาวะกระดูกสันหลังคด ภาวะผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ต้องการประคองกระดูก ข้อต่อ หรือกระดูกสันหลัง ภาวะกระดูกหัก ภาวะเอ็นข้อเท้าหรือข้อเข่าอักเสบหรือฉีกขาด รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเท้าที่ลงน้ำหนักไม่สม่ำเสมอ หรือผิดรูปจนไม่สามารถใช้รองเท้าปกติได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้แผ่นรองหรือรองเท้าเฉพาะราย กายอุปกรณ์เสริมจะเป็นการสร้างอุปกรณ์ที่ทดแทนการทำงานของกล้ามเนื้อบางส่วนที่หายไปหรือที่ทำงานไม่เป็นปกติ จนก่อให้เกิดอาการปวดหรือส่งผลให้โครงสร้างของร่างกายผิดปกติ โดยจะมีทั้งกายอุปกรณ์ชนิดผลิตเฉพาะราย และกายอุปกรณ์ชนิดสำเร็จรูป
  2. กายอุปกรณ์เทียม เป็นงานผลิตกายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียรยางค์ของร่างกาย ทั้งผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือ/นิ้วเท้า แขน ขา โดยกายอุปกรณ์เทียมจะเป็นการสร้างอุปกรณ์ทดแทนในส่วนที่สูญเสียไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างได้อีกครั้ง ซึ่งกายอุปกรณ์เทียมจะเป็นชนิดผลิตเฉพาะรายเท่านั้น

สถานที่และเวลาการให้บริการ

  • ตึกไนติงเกล ชั้น 1 เป็นสถานที่ที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและนอก โดยจะให้บริการทั้งในส่วนของงานผลิตกายอุปกรณ์และกายอุปกรณ์สำเร็จรูปด้วย เป็นจุด One Stop Service ของหน่วยกายอุปกรณ์ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ซึ่งจะรับใบสั่งตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.30 น. (รอบเช้า), 13.00 – 15.30 น. (รอบบ่าย) และพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น.
  • ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โซน C เป็นสถานที่ที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและนอก โดยจะให้บริการเฉพาะกายอุปกรณ์สำเร็จรูปเท่านั้น เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ซึ่งจะรับใบสั่งตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.30 น. (รอบเช้า), 13.00 – 15.30 น. (รอบบ่าย) และพักเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. เฉพาะผู้ป่วยใน หากเป็นกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยง ไม่สามารถมารับบริการที่ห้องกายอุปกรณ์ได้ จะมีนักกายอุปกรณ์และช่างกายอุปกรณ์ไปให้บริการตามหอผู้ป่วยนั้นๆ โดยจะให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม  

  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4231-32 ต่อ 101 หน่วยกายอุปกรณ์ ตึกไนติงเกล ชั้น 1
  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 81405 หน่วยกายอุปกรณ์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 14 โซน C

เอกสารดาวน์โหลด