เอกสารดาวน์โหลด

A. การกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

 1. office syndrome
 2. กายบริหารสำหรับอาการปวดคอและปวดหลัง
 3. ปวดไหล่-ไหล่ติด
 4. วิธีป้องกันปวด
 5. การบริหารกล้ามเนื้อสำหรับข้อเข่าเสื่อม
 6. การกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
 7. กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรง-อัมพฤกษ์
 8. การออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
 9. บทความเรื่อง “การฟื้นฟูร่างกายภายหลังการผ่าตัดดามกระดูกข้อสะโพกหรือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก”
 10. การใช้เครื่องช่วยเดิน
 11. การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยตัดขา
 12. การกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
 13. การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคใบหน้าอัมพาตครึ่งซีก

B. การฟื้นฟูหัวใจและปอด

 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ
 2. บันทึกการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยฟื้นฟูหัวใจ
 3. เอกสารให้ความรู้ในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 4. การบริหารฟื้นฟูปอด
 5. การบริหารกล้ามเนื้อหายใจโดยใช้ triflo
 6. การบริหารกล้ามเนื้อหายใจโดยใช้ vodyne

C. การฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา

 1. การออกกำลังกายภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (Exercise for ACL Reconstruction)
 2. การฟื้นฟูภายหลังเอ็นข้อเท้าบาดเจ็บ (Ankle Sprain Rehabilitation)
 3. การออกกำลังกายภายหลังผ่าตัดซ่อมเอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ (Exercise for Rotator Cuff Repair)
 4. การฟื้นฟูสำหรับพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ/รองช้ำ (Plantar Fasciitis)

D. การดูแลในผู้ป่วยเท้าเบาหวาน

 1. คู่มือการดูแลเท้าเบาหวาน
 2. คู่มือการดูแลแผลในผู้ป่วยเท้าเบาหวาน
 3. คู่มือการออกกำลังกายเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

E. การฟื้นฟูในผู้สูงอายุ

 1. ทรงตัวดีไม่มีล้ม
 2. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ
 3. ท่าบริหารเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อสำหรับผู้สูงอายุ
 4. โปรแกรมออกกำลังสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

F. กิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

 1. การฝึกกิจกรรมบำบัดของแขนและมือ
 2. ภาวะนิ้วล็อค
 3. พังผืดอุโมงค์ข้อมือกดรัดเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)
 4. ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ (De Quervain)
 5. เอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis & Golfer elbow)
 6. ภาวะข้อนิ้วเสื่อม
 7. รูมาตอยด์
 8. การดูแลแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 9. ผ้ายืดแรงกดสำหรับผู้ป่วยภาวะบวม

G. กิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูการกลืน

 1. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก
 2. การฟื้นฟูเด็กที่มีภาวะดูดกลืนลำบาก
 3. ท่านวดบริหารกล้ามเนื้อและการเลือกอาหารสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก
 4. Dietary management for dysphagia (English)
 5. Oral motor exercise (English)
 6. Positioning and oral massage for dysphagia (English)

H. คู่มือการดูแลกายอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เทียม

 1. คู่มือการใช้รองเท้า
 2. รองเท้า WellStep
 3. คู่มือการใช้กายอุปกรณ์เสริมสำหรับประคองกระดูกสันหลังระดับเอว (Lumbosacral Orthoses)
 4. คู่มือการดูแลตอขาและรักษากายอุปกรณ์เทียมระดับใต้เข่า(Transtibial prostheses)
 5. คู่มือการใช้กายอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อเท้าและฝ่าเท้าชนิดพลาสติก (Ankle foot orthoses, plastic design)
 6. คู่มือการใช้โลหะดามขาภายนอกชนิดยาว (Long leg braces) และโลหะดามขาภายนอกชนิดสั้น (Short leg braces)
 7. คู่มือการใช้ Jewett brace
 8. คู่มือการใช้ Knight taylor brace
 9. คู่มือการใช้ functional knee brace
 10. คู่มือการใช้ S.O.M.I. brace

I. การฟื้นฟูในผู้ป่วยเด็ก

 1. การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ
 2. คำแนะนำการจัดท่าและการฝึกมือ
 3. วีดิทัศน์สอนการจัดท่าและการฝึกมือ

J. คลินิกตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

 1. ข้อมูลชี้แจงสำหรับผู้ป่วยในกรณีที่รับหัตถการจากคลินิกตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

K. สิทธิผู้พิการ

 1. ขั้นตอนการขอสิทธิผู้พิการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ