คลินิกลดอาการเกร็ง และบิดกระตุกของกล้ามเนื้อ

คลินิกลดอาการเกร็ง และบิดกระตุกของกล้ามเนื้อ (Spastic clinic) ให้บริการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกร็งที่มีสาเหตุมาจากโรคหรือความผิดปกติของระบบประสาท รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติของใบหน้า เช่นใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (Hemifacial Spasm) และโรคคอบิด (Cervical dystonia) ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้ให้การรักษา

 • ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะเกร็งและบิดกระตุกของกล้ามเนื้อ
 • ให้บริการฉีดยาลดเกร็งด้วยแอลกอฮอล์ หรือยาฉีดโบทูลินัม ท๊อกซิน (Botulinum toxin) โดยใช้เครื่องตรวจเส้นประสาท และกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical stimulation) เครื่อง Ultrasound ช่วยในการฉีดยาเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นในกรณีกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็ก/อยู่ในบริเวณที่ลึกจากผิวหนัง

ชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบคลินิก

 1. ศ.พญ.อารีรัตน์  สุพุทธิธาดา
 2. อ.พญ.นิภาภรณ์  คนเจน
 3. อ.พญ.ฑิมภ์พร  วิทูรพงศ์
 4. อ.พญ.โสภาทิพย์  ฤกษ์ม่วง

ทีมงาน

 1. ศ.พญ.อารีรัตน์  สุพุทธิธาดา
 2. อ.พญ.นิภาภรณ์  คนเจน
 3. อ.พญ.ฑิมภ์พร  วิทูรพงศ์
 4. อ.พญ.โสภาทิพย์  ฤกษ์ม่วง
 5. นายนิวัตร  หาญห้าว
 6. นายสุธีร์  วงศ์เจริญวุฒิ

สถานที่และเวลาการให้บริการ

ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันศุกร์ที่ 5 ของเดือน)  เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร ภปร. ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-2565352