คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา

คลินิกฟื้นฟูกีฬา (Sport rehabilitation clinic) ให้การรักษาและฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาบาดเจ็บจากการเล่นกีฬารวมถึงการตรวจประเมินความพร้อมก่อนผู้ป่วยจะกลับไปเล่นกีฬา

  • ให้การตรวจประเมิน และรักษาอาการบาดเจ็บจากกีฬา
  • ให้คำแนะนำการทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังการบาดเจ็บจากกีฬา
  • ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผู้ป่วยกลับไปเล่นกีฬาภายหลังสิ้นสุดการรักษา

ชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบคลินิก


  1. อ.พญ.ฑิมภ์พร  วิทูรพงศ์

ทีมงาน

  1. อ.พญ.ฑิมภ์พร  วิทูรพงศ์
  2. นายเฉลิมเดช  ประพิณไพโรจน์
  3. นายกิตติกร  สีหาบุตร

สถานที่และเวลาการให้บริการ

ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร ภปร. ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-2565351

เอกสารดาวน์โหลด