หน่วยอรรถบำบัด

“แก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับระบบการพูด ระบบภาษา

และการทำงานของอวัยวะในช่องปาก คอ”


งานบริการ

หน่วยอรรถบำบัด ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้บริการทางอรรถบำบัด แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการสื่อความหมาย ประเมิน วางแผนการบำบัดรักษา แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพได้ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติโดยแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นกับระบบการพูด ระบบภาษา และการทำงานของอวัยวะในช่องปาก คอ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วยตลอดจนวิธีบำบัดรักษา

…..

ประเภทผู้ป่วย

หน่วยอรรถบำบัดให้บริการแก่ผู้ป่วยทางระบบประสาทที่มีความผิดปกติทางการสื่อความหมายทั้งผู้ใหญ่, เด็ก, ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


สถานที่และเวลาการให้บริการ

  • วันจันทร์, อังคาร, วันพุธสัปดาห์ที่1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน, วันพฤหัสบดี และศุกร์ (ผู้ป่วยนอก)  เวลา 08.30-15.00 น.อาคาร ส.ธ. ชั้น 9
  • วันอังคาร และวันศุกร์ (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก และ Home Program)  เวลา 08.00-15.00 น.อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 14
  • วันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน (ผู้ป่วยนอกเด็ก) เวลา 08.00-15.00 น. ณ ตึกไนติงเกล ชั้น 1

ติดต่อสอบถาม  

  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4231-32 ต่อ 106 และ 103 คุณนฤมล  พิคเคทท์ หน่วยอรรถบำบัด ตึกไนติงเกล ชั้น 1
  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 70915 และ 70902 อาคาร ส.ธ. ชั้น 9
  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 81401 และ 81411 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 14 โซน C