หน่วยจิตวิทยา


บำบัดรักษาทางจิตวิทยา

หน่วยจิตวิทยา ให้บริการผู้ป่วยดังนี้

  1. ประเมินและทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา
  2. สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม
  3. ให้คำปรึกษา และบำบัดรักษาทางจิตวิทยา
  4. การฝึกด้านการรับรู้และเข้าใจ

ประเภทของผู้ป่วย

หน่วยจิตวิทยาให้บริการกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมาตรวจด้านระบบประสาท และกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยเด็ก


สถานที่และเวลาการให้บริการ

  • วันจันทร์,พฤหัสบดี และศุกร์ (ผู้ป่วยใน)  เวลา 08.00-15.00 น.อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 14 โซน C
  • วันอังคาร (ผู้ป่วยเท้าเบาหวาน)  เวลา 08.00-15.00 น.ตึกไนติงเกล ชั้น 1
  • วันพุธ (ผู้ป่วยนอก) เวลา 08.00-15.00 น.อาคาร ส.ธ. ชั้น 9

ติดต่อสอบถาม  

  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4231-32 ต่อ 302 ตึกไนติงเกล
  • เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 81404 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 14 โซน C