ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2