คลินิกเท้าและข้อเท้า

บริการครอบคลุมเบ็ดเสร็จ

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเท้า

คลินิกเท้าและข้อเท้าจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการครอบคลุมเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเท้า และข้อเท้า โดยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูออกตรวจร่วมกัน เพื่อการวินิจฉัยการตรวจรักษาที่ครอบคลุมเหมาะสม และเบ็ดเสร็จในครั้งเดียว


ทีมงาน

  1. อ.พญ.อารยา  เจริญอาภรณ์วัฒนา
  2. ดร.นพ.จิรันดร์  อภินันทน์
  3. นางสาวสุภรณ์  ลิ้มวิภาวีอนันต์
  4. นางสาวนฤมล  พิคเคทท์

สถานที่และเวลาการให้บริการ

วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน  เวลา 08.30-12.00 น. ณ ตึก ภปร. ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4231-32 ต่อ 106 (คุณนฤมล  พิคเคทท์)