คลินิกเท้าเบาหวาน

คลินิกดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่เท้ามีความเสี่ยงในการเกิดแผลระดับปานกลาง และความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการเกิดแผลและการถูกตัดขา

คลินิกเท้าเบาหวานให้บริการดังนี้

 • ตรวจประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
 • ให้ความรู้ในการดูแลเท้า
 • ให้การดูแลสุขภาพเท้า ได้แก่ การดูแลผิวหนัง เล็บ ขูดหนังแข็ง ทำแผล รวมถึงให้บริการรองเท้า และอุปกรณ์เสริมเท้าตามความเหมาะสม

ทีมงาน

 1. ผศ.พญ.ศิริพร  จันทร์ฉาย
 2. อ.พญ.อารยา  เจริญอาภรณ์วัฒนา
 3. อ.พญ.นันทวัน  คูนลินทิพย์
 4. นางสาวสุภรณ์  ลิ้มวิภาวีอนันต์
 5. นางสาววรวรรณ  หัตถโชติ
 6. นางสาวนฤมล  พิคเคทท์
 7. นายวุฒินันท์  มาหา
 8. นายกฤชรัตน์  สืบฤกษ์
 9. นางสาวเกศริน  อิทร์ปั่น

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

 • วันอังคาร เวลา 08.30-12.00 น. ณ ตึกไนติงเกล
 • วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ตึก ภปร. ชั้น 2

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4520

เอกสารดาวน์โหลด