คลินิกฟื้นฟูมือ

บริการครบวงจร

one stop service

คลินิกฟื้นฟูมือเปิดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคทางมือร่วมกับศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และศัลยแพทย์ตกแต่ง ให้บริการครบวงจรในรูปแบบ one stop service เพื่อให้สามารถใช้งานมือในการทำกิจวัตรประจำวันและการงานอาชีพได้เต็มศักยภาพ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย

  • ให้บริการตรวจประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางมือ อาทิเช่น ผู้ป่วยบาดเจ็บที่มือจากอุบัติเหตุ มีเส้นเอ็นขาด กระดูกหัก บาดเจ็บเส้นประสาท เป็นต้น ผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก โรคจากการใช้งานทำให้เกิดเส้นเอ็นอักเสบหรือการกดทับเส้นประสาทของรยางค์ส่วนบน ข้อติดยึดของรยางค์ส่วนบน โรคนิ้วล็อก โรคข้อนิ้วมือและข้อมือเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
  • การฟื้นฟูประกอบด้วยการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับโรค โปรแกรมกิจกรรมบำบัดการฝึกใช้งานมือในการทำกิจวัตร/กิจกรรมต่างๆ การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง การดัดเพิ่มพิสัยข้อ การทำกายอุปกรณ์เสริม  

ทีมงาน

  1. รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
  2. อ.พญ.เชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์
  3. นักกิจกรรมบำบัดหัทยา จงประสิทธิ์กุล
  4. นักกิจกรรมบำบัดเครือวัลย์ ปิณฑวิรุจน์
  5. นางสาวณัฏชญาญ์นันฐ์ มาดี
  6. นางสาววนิชา สินเปีย

สถานที่และเวลาการให้บริการ

ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ อาคาร ภปร. ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 70906 (คุณธีรวุฒิ  จันทร์สวน)

เอกสารดาวน์โหลด