คลินิกตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

เพิ่มความแม่นยำในการรักษา

และลดภาวะแทรกซ้อน

คลินิกตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี 2554 โดยใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Musculoskeletal Ultrasound)

  • เป็นคลินิกที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  • เป็นคลินิกที่ให้การรักษาด้วย Ultrasound guided intervention เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ
  • เป็นสถานที่ดูงานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากทั่วประเทศไทย แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาระงับปวดจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ทีมงาน

  1. รศ.(พิเศษ) พญ. ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์
  2. อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
  3. อ.พญ.เชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์
  4. อ.พญ.โสภาทิพย์ ฤกษ์ม่วง
  5. พยาบาลประจำหอผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

วันพุธและพฤหัส เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 0-2256-4433

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ข้อมูลชี้แจงสำหรับผู้ป่วยในกรณีที่รับหัตถการจากคลินิกตรวจเอ็น กล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง