foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

143088

Your IP: 54.226.64.30
Server Time: 2019-01-22 05:09:31

สถิติการเยี่ยมชม

งานบริการ

        งานบริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยของรพ.จุฬาลงกรณ์ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตวิทยา และ นักกายอุปกรณ์

ผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจำเป็นต้องมาพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป เพื่อประเมินถึงปัญหาและความพร้อมของร่างกายโดยคลินิกเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08:30-12:00 น.

งานบริการของภาควิชามุ่งเน้นสามด้านหลัก ดังนี้
1. งานฟื้นฟูระบบประสาท ซึ่งครอบคลุมภาวะอ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง สมองพิการ

2. งานฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งครอบคลุมการบรรเทาความปวดจากโรคทางกล้ามเนื้อและกระูดูก

การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ัตัดแขนหรือขา

3. งานฟื้นฟูผู้สูงวัย

ภาควิชาเปิดบริการคลินิกเฉพาะโรคดังนี้ 

คลินิก วัน เวลา สถานที่
1.คลินิกเท้าเบาหวาน

เปิดบริการทุกวันอังคาร

และ วันศุกร์

08:30-12:00 น.

13:00-16:00 น.

ตึกเจริญ-สมศรี ชั้น 1

ตึก ภปร.ชั้น 5

2.คลินิกฟื้นฟูมือ เปิดบริการทุกวันพุธ 09:00-12:00 น. ตึก ภปร.ชั้น 5
3. คลินิกฉีดยาลดเกร็ง เปิดบริการทุกวันศุกร 13:00-16:00 น. ตึก ภปร.ชั้น 5
4. คลินิกฝังเข็ม เปิดบริการทุกวันพุธ 13:00-16:00 น. ตึก ภปร.ชั้น 5
5. คลินิกกายอุปกรณ์ เปิดบริการทุกวันจันทร์ 13:00-16:00 น. ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1
6. คลินิกเด็กพิเศษ เปิดบริการทุกวันจันทร์ 08:30-12:00 น. ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2
7. คลินิกฟื้นฟูหัวใจ-ปอด

เปิดบริการทุกวันจันทร์

และวันพฤหัสบดี

13.00-16.00 น. ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2
       

 

**หมายเหตุ

นอกจากนี้ภาควิชาบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16:00-20:00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.